Lepší hospodaření s vodou v krajině. Jednoduše proti suchu ve vaší obci.

400 l

vody denně
odpaří
vzrostlý strom

75 %

spotřeby vody
v obcích může pokrýt
dešťovka

* Podle údajů ze studie NRDC

Více než

30

praktických
a jednoduše proveditelných
opatření

Generel spolku
Voda, lidé, krajina

Přehledná mapa až 30 konkrétních opatření, která mohou obce snadno realizovat, je cestou k okamžitému zlepšení klimatu v obcích a okolí.

Typy opatření
Začínáme třeba od rychlé a snadné výsadby keřů, od betonových ploch k trávníku a dál až ke krajinářským zásahům v katastru obce.

Zelené
střechy
Propustné
plochy
Remízy
Větrolamy
Retenční
nádrže

Možnosti dotací
Pomáháme obcím získat dotace a další financování k provedení opatření

Používáme zdroje
k trvalým a dlouhodobým
řešením

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické...

Článek

Grant na studie proveditelnosti pro obnovu krajiny od Nadace Kooperativy

Nadace Kooperativy otevřela od 1. března 2024 veřejný grant, pomocí něhož financuje obcím do 5000 ob...

Článek

Jak vysvětlit prospěšnost realizace opatření proti klimatické změně

Základním cílem (a často také problémem) pro vedení obcí je přesvědčit spoluobčany o přínosu opatřen...

Opatření

Zelená střecha

Kromě pozitivní estetické funkce zelená střecha významně bojuje proti suchu. Zadržuje dešťovou vodu,...

Vybraný projekt

Nahlédněte do obcí, kde se rozhodnutí poptat zpracování generelu vyplatilo.

Případová studie

Dambořice

Katastrální území Dambořic je členité a má pestrý reliéf. Třetinu území pokrývá Ždánický les, na zbytku převažuje zemědělská půda - pole, vinohrady a sady. V katastru této velké jihomoravské dědiny se těží více než 50 % denního objemu ropy...