Lepší hospodaření s vodou v krajině. Jednoduše proti suchu ve vaší obci.

400 l

vody denně
odpaří
vzrostlý strom

75 %

spotřeby vody
v obcích může pokrýt
dešťovka

* Podle údajů ze studie NRDC

Více než

30

praktických
a jednoduše proveditelných
opatření

Generel spolku
Voda, lidé, krajina

Přehledná mapa až 30 konkrétních opatření, která mohou obce snadno realizovat, je cestou k okamžitému zlepšení klimatu v obcích a okolí.

Typy opatření
Začínáme třeba od rychlé a snadné výsadby keřů, od betonových ploch k trávníku a dál až ke krajinářským zásahům v katastru obce.

Zelené
střechy
Propustné
plochy
Remízy
Větrolamy
Retenční
nádrže

Možnosti dotací
Pomáháme obcím získat dotace a další financování k provedení opatření

Používáme zdroje
k trvalým a dlouhodobým
řešením

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické...

Článek

Až 55 % dešťové vody odteče bez užitku

Vodní režim města a obcí vyžaduje komplexní pohled.  Urbanizace krajiny v průběhu let změnila odtoko...

Případová studie

Dambořice

Katastrální území Dambořic je členité a má pestrý reliéf. Třetinu území pokrývá Ždánický les, na zby...

Článek

Příprava na klimatickou změnu má pro obce i materiální výhody

Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a designéry služeb z Pábení, jsme vyvinuli speciální metodik...

Vybraný projekt

Nahlédněte do obcí, kde se rozhodnutí poptat zpracování generelu vyplatilo.

Případová studie

Dambořice

Katastrální území Dambořic je členité a má pestrý reliéf. Třetinu území pokrývá Ždánický les, na zbytku převažuje zemědělská půda - pole, vinohrady a sady. V katastru této velké jihomoravské dědiny se těží více než 50 % denního objemu ropy...