Stručný přehled důležitých dotačních titulech je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně. Podpora od Jihomoravského kraje pro adaptační opatření proti změně klimatu Dotační program vyhlášený pro obce, dobrovolné svazky obcí, školy, církve, zemědělské podnikatele nebo spolky má pomoci mírnit … Read more