Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně. Operační program Životní prostředí Nová etapa programu ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie by měla do roku 2027 rozdělit zbytek z 61 mld. Kč. Hlavními zdroji … Read more