Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně. Prevenční program Nadace Kooperativy pro odolnější krajinu Obce do 5 tisíc obyvatel pojištěné u Kooperativy mohou podat žádost o grant na uhrazení studie proveditelnosti v rámci Prevenčního programu pro odolnější … Read more