Obnova zeleně O dotaci mohou žádat obce, které 24. června 2021 postihla živelní pohroma (tornádo, downburst). Podpora je určena pro zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě … Read more