Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně. . Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024 Dotace schválené Radou JMK pro obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny, školy, církve, drobné zemědělské podnikatele … Read more