Intenzivní zelená střecha

Kromě pozitivní estetické funkce zelená střecha významně bojuje proti suchu. Zadržuje dešťovou vodu, snižuje odtokovou zátěž a prašnost, podporuje biodiverzitu a chrání budovy před extrémními teplotami. Extenzivní nebo intenzivní střecha? Extenzivní zelená střecha je levnější a jednodušší varianta. Vrstva nutná pro pěstování zeleně je zpravidla maximálně do 15 cm. Osazuje se nenáročnými rostlinami: nízkými trávami, … Read more