Aktuálně

Článek

Příprava na klimatickou změnu má pro obce i materiální výhody

29. 8. 2022
2 min. čtení

Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a designéry služeb z Pábení, jsme vyvinuli speciální metodiku, která pomůže obcím řešit nebezpečí nepravidelných srážek. Obce mohou ochránit svůj majetek a lépe čelit škodám způsobených záplavami v důsledku přívalových dešťů. Společný projekt se dostal do finále letošního ročníku Cen SDG’s v kategorii Změna klimatu.

Obce, které se zapojí do prevenčního pilotního projektu, získají od Nadace Kooperativa prostředky na pořízení odborné studie – Generelu Voda, lidé, krajina. Součástí je mapa zranitelnosti a konkrétní návrhy opatření pro lepší hospodaření s vodou vytvořené na základě podrobné analýzy vodních poměrů, geologických podmínek a dalších oblastí. Opatření jsou prakticky rozdělena do tří priorit podle situace v obci. V první skupině jsou opatření, která lze realizovat do jednoho roku od rozhodnutí je zrealizovat. Druhá kategorie zahrnuje úpravy vyžadující alespoň dva nebo tři roky příprav převážně v administrativní rovině. Opatření z třetí sady jsou dlouhodobější a zpravidla je třeba řešit majetkoprávní vztahy.

Města a vesnice v rámci spolupráce s Kooperativou získají i odborné poradenství v oblasti dotací, z nichž lze většinu opatření podpořit, a také v oblasti projekční přípravy a realizace konkrétních krajinotvorných opatření. Navrhujeme opatření blízká přírodě, často jsou návratem do původního stavu zničeného například kolektivizací.

Projekt spolupráce s Kooperativou je designován ve spolupráci se společností Pábení, náš spolek v něm vystupuje jako odborný garant navrhovaných opatření. Standardní metodika našeho spolku, která byla vypracovaná pro náš Generel, byla upravena pro potřeby risk managementu pojišťovny a tak, aby bylo možné reálně definovat účinnosti jednotlivých opatření při N-letosti záplavy.

Držte nám palce při prezentaci projektu 8. září!

 

 

Členské státy OSN odsouhlasily společné cíle, které jsou plánem, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro lidi na celém světě. Pro náš spolek jsou to především cíle č. 6 (Pitná voda a kanalizace), č. 11 (Udržitelná města a obce), č. 13 (Klimatická opatření)  a č. 14 a 15 (Život ve vodě a na souši).