Aktuálně

Článek

Grant na studie proveditelnosti pro obnovu krajiny od Nadace Kooperativy

9. 3. 2024
2 min. čtení

Nadace Kooperativy otevřela od 1. března 2024 veřejný grant, pomocí něhož financuje obcím do 5000 obyvatel pojištěným u Kooperativy tvorbu studie proveditelnosti opatření proti klimatické změně. Náš spolek je jedním z hlavních partnerů. V rámci Prevenčního programu pro odolnější krajinu, který Kooperativa spustila v roce 2022, jsme dosud zpracovali studii pro 12 obcí v celé České republice. 

Remiz
Remíz, který výrazně přispívá ke stabilitě krajiny, je jedním z opatření navržených pro Horní Rožínku

V mírném zeměpisném pásmu se klimatické změny odrážejí především v extrémních projevech počasí. Přívalové deště střídají sucho a nezvykle vysoké teploty. S nedostatkem vody ve studních a dalších zdrojích v některých krajích bojují už několik let.

Většina obcí se snaží situaci aktivně řešit a s opatřeními pro zlepšení situace pracovat systematicky. Pomáhá jim v tom vypracování studie proveditelnosti, tzv. generelu, který slouží jako konkrétní návod pro realizaci jednotlivých kroků. Vedení obce dostane v generelu opatření seřazená podle náročnosti realizace od nejjednodušších po dlouhodobější. Ta z první skupiny může začít realizovat prakticky okamžitě. Generel se skládá s mnoha vrstev od hydrologické analýzy, přes průzkum vlastnictví pozemků nebo krajinářský posudek až k návrhu financování.

Společně proti záplavám

V první části projektu Kooperativa oslovila obce, v jejichž katastru docházelo opakovaně k potížím s náhlými dešti a následným záplavám, což se projevilo také na počtu pojistných událostí. Odborníci z našeho spolku pro vybrané obce ve spolupráci se zastupiteli a příslušnými úřady z oblasti životního prostředí zpracovali komplexní studie proveditelnosti. V některých obcích začnou s realizací prvních opatření již letos, ve většině nyní probíhají jednání s majiteli pozemků nebo zemědělci.

Příklady obcí, které s námi a Nadací Kooperativy již pracují na své lepší budoucnosti bez záplav a s přívětivou okolní krajinou:

  • Kunovice 
  • Lipová – Lázně
  • Loštice
  • Počátky
  • Rynoltice
  • Švábenice
  • Vejprnice
  • Horní Rožínka
  • Lešná
  • Vamberk

Nejčastější komplikací pro realizaci plánu pomoci krajině v návratu k přirozenějšímu fungování bývá přesvědčování majitelů pozemků o pozitivních přínosech chystaných změn. Někteří ani neví, že jejich nevhodně udržovaný pozemek může způsobovat záplavu v jeho okolí, ale stačila by promyšlená výsadba několika příhodných dřevin nebo vytvoření mokřadu. Na druhé straně je ale také mnoho vlastníků, kteří chápou, že změny smysl mají a jsou rádi, když jim obec ukáže, jaké úpravy jsou pro konkrétní místo vhodné a budou fungovat dlouhodobě pro zadržování vody v krajině, vyšší biodiverzitu nebo odolnost krajiny proti větrné a dešťové erozi. Kooperativa se obce snaží motivovat také možnostmi výhod v pojištění.

Jak přesvědčit spoluobčany?

Chuť vedení obcí aktivně se připojit k řešení klimatické změny a zajistit kvalitnější život budoucím generacím v obci někdy nestačí k přesvědčení obyvatel o prospěšnosti navrhovaných změn. Často nefungují ani racionální argumenty. Ideální je zaměřit se na konkrétní problémy, které opatření vyřeší: nedostatek vody ve studních, zaplavené sklepy, níže položené domy v obci nebo pole, zanedbaný potok zanesený sedimenty. Inspirujte se v našem stručném návodu, který vychází ze zkušeností starostů a starostek, zastupitelstev a pracovníků na místních úřadech. V každé obci samozřejmě bude fungovat něco jiného, někde kombinace více bodů, jinde je potřeba argumentaci uchopit úplně jinak. Každý vedoucí představitel své lidi zná nejlépe a ví, kam se zaměřit.

Hospodařit s vodou má smysl. Rádi vám poradíme, jak na to!