Aktuálně

Článek

Jsme součástí zelené budoucnosti města Brna

25. 4. 2022
2 min. čtení

Slavnostním podpisem projektového manažera Jarka Halamíčka se náš spolek veřejně a s velkým potěšením připojil spolu s dalšími 18 organizacemi k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2. Výzva #pripravBrno je závazek aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve městě.

Pro náš spolek to znamená především pokračovat v práci pro malé i velké obce a jejich občany. Pomáháme obcím řešit následky klimatické změny, zlepšovat jejich hospodaření s dešťovou vodou, plánovat péči a výsadbu zeleně nebo krajinářské zásahy.

Voda, lidé, krajina

Jedna tuna oxidu uhličitého zabírá velký prostor. Tunu vyprodukuje osobní auto za 3 měsíce provozu.

Nedávno jsme předali v Dambořicích a Ždánicích generely s návrhem opatření seřazených podle možnosti provedení. Jednoduchý a praktický návod umožní obcím realizovat opatření proti suchu, včetně možností jejich financování pomocí dotací a grantů. Opatření začínají těch nejsnáze proveditelných, zaměřujeme se na jejich rychlou realizaci bez velké administrativní zátěže. Velké krajinářské úpravy, jako jsou větší zelené plochy nebo vodní díla v extravilánu, navrhujeme v prioritě č. 3, kde je třeba řešit složitější vlastnické záležitosti nebo rozsáhlé terénní úpravy.

Organizace, které se připojily k Memorandu

Představitelé subjektů, které se připojily k Memorandu, se fotí s náměstkem primátorky Petrem Hladíkem.