Aktuálně

Článek

Dotace z nového rozpočtového období pro obce se zaměřením na životní prostředí

22. 6. 2022
2 min. čtení

Regionální poradenská agentura uspořádala konferenci pro 80 starostů a starostek, aby představila dotační programy na nové období. Lidé z vedení obcí nejvíce ocenili konkrétní informace a individuální konzultace svých záměrů.

Zahájení konference obstaral hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Podpora životního prostředí je jeho celoživotním volebním programem a přítomné ujistil, že kraj v dotacích environmentálních projektů bude pokračovat. V momentálně běžícím programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu byly schváleny 102 projekty. Příjem žádostí v druhém kole končí 31. srpna 2022, podrobnosti najdete v našem přehledu.

konference hejtman

Hejtman Jan Grolich na konferenci představil krajské dotační programy

Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí, představil nadcházející část Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto dotačního období má být rozděleno celkem 61 miliard Kč.

Oblasti podpory OPŽP

  • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
  • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
  • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
  • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Generel na konferenci

Účastníci konference si mohli prohlédnout generel obce Velká nad Veličkou

Generel pro obce

Náš projektový manažer Jaroslav Halamíček a krajinář Petr Sedlák vysvětlili, jak funguje generel opatření proti suchu a jeho systém priorit. Ukázali, z čeho se skládá, při jakých příležitostech jej obce mohou využít jako koncepční dokument, a představili činnost spolku Voda, lidé, krajina.

Petr Sedlák vysvětluje využití generelu při plánování projektů v obcích