Specialista na vodní hospodářství a technologie v obcích, zaměřuje se na nakládání s dešťovou vodou