Krajinář, absolvent MENDELU, odborník na fytologii lesa, projektuje a realizuje opatření krajinných opatření 10 let