Aktuálně

Článek

Prostupnost krajiny jako za našich babiček

22. 7. 2021
2 min. čtení

Domy, továrny, sklady, silnice, železnice, skládky a další zastavěné plochy tvoří v České republice téměř 11 % celkové rozlohy našeho území. Procento narůstá každým rokem a spolu s intenzívním zemědělstvím má zásadní podíl na fragmentaci a zhoršování průchodnosti krajiny pro zvířata i lidi.

Fungující půda s vysokým podílem organické hmoty dokáže zadržet a následně postupně uvolňovat velké množství vody. Zemědělská půda slouží od poloviny minulého století jen jako výrobna potravin. Degradovaná zemina už nedokáže hospodařit s větším množstvím vody. Kolektivizace a obrovské homogenní lány zničily kromě přirozených vlastností půdy a zelených krajinných prvků také lidské vztahy související s vlastnictvím půdy. Z hospodářů se stali zaměstnanci, remízky byly vykáceny, křížky osaměle ční uprostřed řepky a málokdo si pamatuje příběhy z minulosti.

„Fragmentace krajiny je rozbití na malé plochy,
které nejsou vzájemně nijak propojené 
– nedá se snadno dostat z jedné plochy do druhé.“

Úvozem na návštěvu

Město Kyjov je výchozím bodem pro vinařskou turistiku, návštěvu fotogenického Moravského Slovácka, divokých Chřibů a mnoho dalšího z nabídky útulného jihu Moravy. Vedení města dlouhodobě pracuje na zlepšování života v Kyjově i okolí. Díky aktivní Komisi životního prostředí jsou environmentální témata stále na programu. Aktuálním tématem je snížení fragmentace a zlepšení prostupnosti krajiny pro zvířata i lidi. „Našli jsme staré cesty a pěšiny, vyčistili jsme je a snažíme se je obnovit. Můžete pohodlně a bezpečně dojet na kole nebo dojít na návštěvu do sousední vesnice,“ upřesňuje předseda Komise životního prostředí a radní Pavel Berka. Jednoduchá a levná údržba okamžitě zlepšila podmínky rozptýlené zeleně v krajině a možnosti pohybu po ní. „Jsou to takové drobnosti, které nestojí moc peněz, ale mohou být hotové hned,“ doplňuje radní.

Radní Pavel Berka z Kyjova
Radní Pavel Berka ukazuje revitalizovanou cestu kyjovskými humny

Řeka, stromy a město

V dlouhodobějším plánu je revitalizace říčky Kyjovky a její větší zapojení do života ve městě. Na něm by měli spolupracovat i studenti z brněnského VUT. Řeka získá v rámci úprav toku například nové rameno v parku nebo čistší koryto, přívětivější nábřeží a možnosti zadržení vody při větším průtoku.

„Vytipovali jsme nová místa na výsadbu stromů v intravilánu nebo s Klubem českých turistů dohodli na obnovení naučné stezky Kyjov – Bohuslavice. Stezka bude doplněná o mobiliář, geologickou zastávku, stromy a další prvky,“ popisuje další plány kyjovské radnice Pavel Berka. Ideálním stavem podle něj bude samostatná kapitola v rozpočtu města určená na projekty týkající se projektů v oblasti životního prostředí. Součástí by měla být také realizace opatření navržených v generelu spolku Voda, lidé, krajina. Komise jej vybrala mezi ostatními studiemi díky praktičnosti a rychlosti provedení opatření.