Aktuálně

Článek

Vodu je třeba navracet do přírody v místě dopadu

11. 7. 2024
< 1 min. čtení

Voda, lidé, krajina a tři naši odborníci magazínu Asocice společenské odpovědnosti: inspirativní rozhovor s Jaroslavem Halamíčkem, Petrem Sedlákem a Janek Školařem o tom, jak by mělo zastupitelstvo obce lidem vysvětlit, proč je potřeba budovat remízky nebo vysazovat stromy, jaké jsou největší překážky v realizaci projektů nebo které obce by s úsporou nejen dešťové vody mohly jít příkladem.

V magazínu Udržitelné Česko mluví onapříklad také o tom, jak mohou obce získat peníze na realizaci projektů modrozelené infrastruktury, proč se v Blížkovicích na Znojemsku nebo Břestu u Kroměříže daří zlepšovat biodiverzitu i mikroklima. Každá obec je specifická, což je to dáno rozlohou, počtem obyvatel, polohou, počtem objektů v péči nebo majetku obce, velikostí katastru extravilánu a způsobu obhospodařování extravilánu. U větších měst hraje velkou roli počet obyvatel a historický vývoj jednotlivých částí měst. Velmi důležitý faktor je také geologie, neboť ne vždy lze dešťovou vodu zasakovat. Lze ji využít na závlahu, v budovách pak jako šedou vodu a podobně, ale přebytečná voda musí být odvedena. U extravilánu jsou to především majetkové poměry a přístupnost majitelů pozemků opatření s obcí řešit.

V intravilánech obcí se tvoří přírodě blízká opatření, aby nastartovala malý vodní cyklus.“

Jan Školař například vysvětluje, že konkrétních opatření je spousta a hlavní myšlenkou je navracení vody do přírody v místě dopadu. Často se jedná o retenční a akumulační nádrže se vsakem, extenzivní zelené střechy, výsadba zeleně, zatravnění zpevněných ploch a podobně. Pokud chce obec šetřit s pitnou vodou, existují opatření například typu splachování dešťovou vodou, zpětné využití šedých vod, perlátory do umyvadlových baterií nebo využití jiných vodních zdrojů než je pitná voda z vodovodu. Finanční podpory od státu existují a jejich výše záleží na daném typu opatření. Je dobré mít svého dotačního poradce, tyto tituly jsou stále živé a mohou se měnit.

Celý rozhovor čtěte zde.