Aktuálně

Článek

Zázrak jménem malý vodní cyklus

11. 5. 2021
< 1 min. čtení

Uzavřený koloběh srážek a jejich odpařování probíhá nad pevninou. Pokud je z obydlených oblastí dešťová voda odváděna kanalizací pryč, cyklus je narušen, mizí schopnost krajiny vodu zadržet.

Příroda

2/3 deště nad pevninou jsou dodávány opakovaným odpařováním z místní půdy – toto se nazývá malý vodní cyklus.

Pouze asi 10% přicházející sluneční energie se přemění na citelné teplo.

V půdě a pod zemí je velké množství vody, které představuje cca desetinásobek objemu všech jezer a řek na Zemi.

Hladina podzemních vod je konstantní.

Vegetaci se daří, transpiruje velké množství půdní vody do atmosféry.

Současný stav

Při odpařování se vrací menší množství vody ve formě srážek. Horký vzduch tlačí mraky ven do chladnějších oblastí, kde voda z mraků padá ve velkém objemu, což vede k povodním nebo jiným extrémním projevům počasí.

Více než 60% přicházející sluneční energie se přemění na citelné teplo.

Podíl vody v půdě a podzemní vodách se postupně snižuje.

Hladina podzemních vod se snižuje.

Menší zastoupení funkční vegetace znamená méně vody přítomné v atmosféře. Čím méně vody je v atmosféře, tím slabší je její zmírňující účinek na teploty a tím extrémnější jsou odchylky v počasí.

Po generelu

Déšt je zase zpět a vrací se, protože ho podporuje opakované odpařování z místní půdy – obnovuje se malý vodní cyklus.

Pouze asi 10% přicházející sluneční energie se změní na citelné teplo, zbytek se spotřebuje odpařením.

Půda a podzemní voda jsou doplňovány.

Hladina podzemních vod se pomalu zvyšuje.

Vegetace se vrací – vnáší do atmosféry velké množství vlhkosti, čímž ochlazuje území a zvyšuje produkci biomasy. Zároveň snižuje skleníkový efekt.

Znovunastartování malého vodního cyklu v obci je jednoduché a přináší užitek pro lidi, městskou zeleň, mikroklima a globální změny klimatu.