Naším cílem je zdravá
krajina a dostatek vody
i pro další generace.

Spolek Voda, lidé, krajina tvoří odborníci z několika oborů: krajinářství, vodního hospodářství, architektury a urbanismu a poradenství ohledně dotací.

Inspirace
Rádi inspirujeme ostatní k novým nápadům a řešením, ukazujeme možnosti a zároveň se necháváme inspirovat lidmi a krajinou.

Odbornost
Naše řešení stojí na spolupráci expertů z mnoha oborů, jsou podložena znalostmi, praktickými zkušenostmi a fakty.

Užitečnost
Prakticky aplikujeme poznatky z nejnovějších zdrojů a vědeckého poznání, navrhujeme konkrétní, praktická a jednoduše realizovatelná opatření.

Náš tým

Mgr. Richard Budzák

Předseda spolku, posledních 10 let se věnuje dotační problematice

Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Krajinář, absolvent MENDELU, odborník na fytologii lesa, projektuje a realizuje opatření krajinných opatření 10 let

Ing. arch. Václav Mihola

Architekt

Ing. Milan Uher

Autorizovaný inženýr v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Ing. Jan Školař

Specialista na vodní hospodářství a technologie v obcích, zaměřuje se na nakládání s dešťovou vodou

Ing. Jaroslav Halamíček

Projektový manažer