Jednoduché řešení pro lepší hospodaření s vodou v obcích

Malý vodní cyklus je nekonečný. Doplní vodu, kde se jí nedostává, při velkých deštích ji zvládne pojmout bez investic do vodohospodářských staveb. Začněte hned.

Co je generel?

Generel je přehledný koncepční dokument konkrétních opatření, která mohou obce snadno realizovat. Přesně zachycuje jejich umístění v katastru obce včetně podrobné mapy vlhkostních indexů s odtokovými poměry.

Součásti generelu:
→ Kalkulace nákladů jednotlivých opatření
→ Technické výpočty
→ Dotační analýza opatření
→ Určení priorit pro konkrétní místo

Jaká jsou opatření?
Jednoduchá a rychle realizovatelná. Rozdělená podle priorit a začínají u snadných kroků, které lze udělat hned a bez papírování, a končí u velkých koncepčních krajinářských změn.

Priorita I.

Priorita II.

Priorita III.

Příklady opatření

Tůň
Zelená
střecha
Retenční
nádrž
Propustné
plochy
Větrolam
Remíz

Jak to funguje?

Od objednání generelu po jeho dodání pro obec uplynou zpravidla 3 měsíce v závislosti na ročním období, cena pro obce do 2000 obyvatel se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

1

Přijedeme za vámi a na osobní schůzce probereme potřeby vaší obce a vaše přání.

2

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků a důkladného prozkoumání situace na konkrétním místě začneme sestavovat generel.

3

Průběžně budeme konzultovat možnosti dotací, protože kromě pravidelných dotačních titulů, se mohou objevit mimořádné.

4

Přibližně po třech měsících od nás dostanete kompletně vyhotovený generel.

5

Navržená opatření jsou sestavena do pořadí podle priorit, které zahrnují i jejich realizovatelnost. Opatření v Prioritě I můžete provést ihned!

Proč je generel lepší než jiné studie?

Generel totiž není teoretická studie. Je složen z informací z několika oblastí (krajinářství, urbanismu, architektury, vodohospodářství a dalších), aby bylo na první pohled jasné, kde a s čím lze okamžitě začít.

Mapuje konkrétní místo podle jeho možností a vhodnosti využití. Nemůže se proto stát, že například alej stromů bude v místě, kde nebudou dobré podmínky pro růst a bude třeba zalévat.

Analýza mapových podkladů

Způsoby využití území

Odtokové poměry

Ortofoto mapa

Mapa priorit

Historické mapové podklady

Návrhy ÚP

Výsledný generel