Aktuálně

Dotace

Aktuální dotační tituly z oblasti životního prostředí pro obce

21. 7. 2021
< 1 min. čtení

Obnova zeleně

O dotaci mohou žádat obce, které 24. června 2021 postihla živelní pohroma (tornádo, downburst). Podpora je určena pro zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty, výsadba stromů a keřů, obnova poškozených trávníků, trvalkových výsadeb a doprovodné infrastruktury (mobiliář).

Termín žádostí:
do 30. listopadu 2020

Výše podpory:
až 100 % (maximálně 15 mil. Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Národní program Životní prostředí (Státní fond životního prostředí)

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021

Vedení Jihomoravského kraje schválilo dotační program na podporu opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině. Dotace je rozdělena na čtyři kategorie: Zadržení vody v krajině, Následná péče o zeleň, Projektová dokumentace a Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn. Příjemci podpory jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve, náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel.

Termín žádostí:
do 6. srpna 2021

Výše podpory:
až 60 %

Kdo poskytuje:
Rada Jihomoravského kraje