Aktuálně

Článek

Jak vysvětlit prospěšnost realizace opatření proti klimatické změně

4. 3. 2024
2 min. čtení

Základním cílem (a často také problémem) pro vedení obcí je přesvědčit spoluobčany o přínosu opatření proti klimatické změně. Musí vyjednat odkoupení nebo pronájem s majiteli pozemků či získat pro myšlenku návratu k přírodní krajině místní zemědělce. Otevřená a přátelská komunikace je klíčová. Doporučujeme naslouchat obavám občanů a odpovídat na jejich otázky s respektem a odbornými argumenty.

1. Představení generelu

VLK Kunovice generel na chodbe
V Kunovicích vystavili připravený generel na chodbě obecního úřadu.

Připravte prezentaci či informativní materiály shrnující obsah generelu v rámci veřejného zasedání vedení obce. Srozumitelně vysvětlete, jaká opatření jsou navrhována a jakým způsobem pomohou prevenci záplav a zlepšení celkové ekologické stability. Generel vystavte na veřejně přístupném místě, kde si jej můžou všichni kdykoliv prohlédnout.

2. Konkrétní přínosy pro obec

Vyjmenujte benefity, které obci realizace opatření přinese, např. nižší náklady na opravy po záplavách, zlepšení kvality pitné vody a zvýšení jejího množství, příjemnější životní prostředí, lepší prostupnost krajiny.

3. Finanční výhody

Informujte občany o dostupných finančních prostředcích a dotacích, které může obec získat na realizaci opatření. Zdůrazněte, že investice vynaložené nyní v dlouhodobém horizontu ušetří peníze třeba za úklid silnice, kam se při přívalých deštích splachuje bahno z pole. 

4. Zapojení občanů

V každé obci se najde skupina nebo jednotlivci, kteří rádi podpoří projekty z oblasti ochrany životního prostředí a dokážou na svou stranu získat také další občany. Nebudete je muset pracně přesvědčovat o prospěšnosti navrhovaných změn. 

5. Reference z jiných obcí

Představte příklady úspěšných implementací podobných opatření v jiných obcích, zdůrazněte pozitivní výsledky a nenáročnost realizace opatření z prioritní skupiny č. 1. 

6. Spolupráce s organizacemi a odborníky

Ukažte, že spolupráce s odborníky a environmentálními organizacemi posílí úspěšnost projektu a jeho dlouhodobou udržitelnost. Specialisté doporučí například nejvhodnější typy rostlin do konkrétního prostoru, určí ideální místo pro vybudování mokřadu nebo vypočítají nosnost konstrukce pro zelenou střechu. 

7. Vzdělávání

Uspořádejte workshopy nebo prezentace pro občany či děti va vaší škole, kde vysvětlíte význam zadržování vody a jeho vliv na prevenci záplav. Zdůrazněte nezbytnost zachování životního prostředí, biodiverzity a kvality života občanů.

Vysvětlete, že opatření nejsou jen krátkodobým řešením, ale přispějí k dlouhodobému zlepšení života v obci a celém regionu.

Vytvářet přirozenější životní prostředí v obcích má smysl. Rádi vám poradíme, jak na to!