Předseda spolku, posledních 10 let se věnuje dotační problematice