Aktuálně

Článek

Hospodaření s vodou v podnicích

21. 2. 2022
2 min. čtení

Dostupnost kvalitní vody kolísá vlivem klimatických změn. Chytré nakládání s vodou zajistí kvalitnější vstupní surovinu i finální výrobky, menší poruchovost vybavení, snížení spotřeby a úsporu energií. Pomoci má vodní audit, metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, kterou v rámci Zelené dohody pro Evropu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Úspory v podnikání

Jednoduchý a vítaný důvod pro zlepšení hospodaření s vodou ve výrobě je snížení nákladů. Nižší spotřeba znamená nižší platby za spotřebu a možnost využít úspory pro zvýšení kvality technologické vody. To vede k efektivnějšímu výrobnímu procesu a menšímu opotřebení zařízení, tudíž méně přerušení výroby kvůli opravám nebo výměně strojů. Mnoho výrobních provozů je připojeno na konkrétní vodní zdroj a nastaveno na jeho parametry. Odpovědné a dlouhodobé hospodaření s ním znamená méně komplikací nebo nákup nového vybavení kvůli případnému vyčerpání a připojení jiného vodního zdroje.

Životní prostředí

Ekologické motivace jsou nejen součástí oficiálních výzev, ale mnoho podnikatelů se o environmentální a společenské dopady svého byznysu zajímá již dlouho. Náš spolek prosazuje dlouhodobé využívání dešťové vody jako v podstatě nekonečného zdroje. Zelené střechy, retenční nádrže, vodní plochy nebo zavlažování umí dešťovou vodu zachytit a zpomalit její odtékání z pozemku. To vše příznivě ovlivňuje nejen životní prostředí uvnitř podniku, ale i jeho okolí. Zachycenou dešťovou vodu pak lze využít místo pitné – k udržování čistoty nebo pěstování zeleně.

Vodní audit

Cílem vodního auditu podniku je hledání oblastí, kde je možné vodu uspořit a eliminovat riziko ohrožení nedostatkem kvalitní vody. Opatření, která z auditu vyplynou, by měla být prakticky realizovatelná a přínosná. Součástí dobře zpracovaného vodního auditu by měla být prohlídka vodního hospodářství subjektu. Nutný bude i plán výroby nebo podobné dokumenty, povolení a smlouvy o využívání, odběru a vypouštění vody, údaje z měřicích přístrojů, laboratorní rozbory vody nebo informace o kanalizaci a další dokumenty. Ve výsledném dokumentu dostane podnik přehledné hodnocení současného stavu hospodaření s vodou. Moc rádi vám o vodním auditu řekneme více, zavolejte nebo napište.