Aktuálně

Článek

Až 55 % dešťové vody odteče bez užitku

5. 3. 2023
2 min. čtení

Vodní režim města a obcí vyžaduje komplexní pohled.  Urbanizace krajiny v průběhu let změnila odtokové podmínky natolik, že je nutné pracovat s vodu nejen v extravilánu, ale i v intravilánu. Zdánlivě malá opatření pro zadržení vody na obecních pozemcích mají pozitivní vliv nejen na malý vodní okruh, ale mohou v zásadě přispět i ekonomicky, zdravotně či sociálně.

Děšťové srážky v zastavěném území

Vzhledem k intenzitě zastavěnosti území a velkému podílu zpevněných ploch může být povrchový odtok až 55 % z objemu dešťové srážky. Při dešti dochází k malé evapotranspiraci a infiltraci dešťové vody do půdních vrstev a mohou vznikat lokální záplavy v kratších úsecích. Navrhováním přírodě blízkých opatření lze efektivně snižovat objem povrchového odtoku a hospodařit tak s vodou v místě jejího dopadu a případně bránit vzniku záplav. Takto lze obnovit kapacitu podzemní vody či recipientů v době sucha. Nebo zelené rostliny svou evapotranspirací umí zvýšit okolní vlhkost vzduchu až o 20 %. Navíc listy stromů, keřů i trávníků dokážou pojmout část plynného atmosférického znečištění.

Trvalkový záhon ve městě
Trvalkové záhony ve městech využívají přirozených vlastností rostlin. Vhodně zvolené květiny se doplňují a tvoří odolné společenství.

Nejen přírodě blízkým opatřením lze s dešťovou vodou hospodařit. Dalším způsobem je akumulace a následné využití pro lidské potřeby, kde cílíme na úsporu pitné vody, která začíná být velmi cenným artiklem. Takto zadržená voda může být velice přínosná v období sucha.

Úspora pitné vody

Česká domácnost spotřebuje průměrně přes 100 l na osobu a den. Nejvíce  spotřebujeme pro splachování (cca 40 l/os/den), praní (cca 16 l/os/den), zalévání (cca 7 l/os/den) a případnou údržbu ať už například vozidel, motocyklů či jízdních kol aj. Ve všech těchto případech lze pitnou vodu nahradit vodou dešťovou. V komerčních budovách je spotřeba pitné vody na splachování až 60 % z celkové spotřeby.

Zelené střechy

Výrazný vliv na mikroklima ve svém okolí má zelená střecha. Může být extenzivní (téměř bezúdržbová s rostlinami nevyžadujícími příliš péče) a intenzivní (zpravidla zatravěná, s vyššími nároky na zatížení stavební konstrukce). Zelené střechy mají podíl na vyšší biodiverzitě, pohlcují hluk, vyrovnávají teplotu v budově, šetří energii při chlazení nebo vytápění. Zlepšují také hospodaření s dešťovou vodou. Dokážou pojmout 65 % dešťové vody a některé dokonce až 95 %. Snižuje se tak povrchový odtok a voda se vrací zpět do ovzduší.

Spolek Voda lidé, krajina navrhl již několik stovek opatření, která v intravilánu zadrží až 60%, v extravilánu až 40 % dešťové vody.

Hospodařit s vodou má smysl. Rádi vám poradíme, jak na to!