Aktuálně

Článek

Zásadní problém je v nedostatku jakékoliv vegetace

17. 12. 2021
2 min. čtení

Autorem věty plné beznaděje je náš kolega Jirka Poušek, projektant a zahradník. Hovoří se o Hruškách, vesnici, kterou od června 2021 zná každý občan České republiky. Tornádo smetlo v širokém pruhu na rovinách jižní Moravy domy, stromy, auta, střechy. Obci jsme věnovali generel s návrhy opatření, která příště tornádo sice nezastaví, ale přispěje ke zlepšení mezoklimatu. Může být, že díky tomu žádné tornádo nevznikne.

Za hřbitov zelenější

Hrušky leží téměř na rovině, vodní eroze kolem vesnice je malá. Přesto se povrchová voda nikde nezachytí ani neodpaří. Více vegetace by vodnímu koloběhu prospělo. Jedním z opatření je návrh ozelenění hřbitova, což podnítilo diskusi. Představa chladivého stínu, v němž mohou občané Hrušek pokojně vzpomenou na své zemřelé a probrat své živé, nebudí ve všech nadšení. „Lidé argumentují tím, že jim bude padat listí na hroby a oni to budou muset odmetat,“ polovážně okomentovala debatu o stromech na hřbitově starostka Jana Filipovičová.

Bez lesa

Více plošné zeleně by umožnilo pomalejší cirkulaci vody v krajině a zlepšení místního klimatu. Krajina kolem Hrušek je intenzivně zemědělská, hospodaří se na velkých lánech. Souvislejší zeleň má maximálně 10 m na šířku. Situaci komplikuje také málo vhodných pozemků ve vlastnictví obce. Naši krajináři navrhli několik větrolamů, jejichž úkolem by bylo nejen rozvolnění vzdušného proudění, ale i záchyt dešťové vody.

starostka Hrusek

Starostka Hrušek Jana Filipovičová ukazuje budoucí místo výstavby nové průmyslové haly.

Začít hned

Na pozemcích obce je možné začít sázet v podstatě hned. Opatření v intravilánu by si vyžádala stavební úpravy, zařadili jsme je do druhé priority. Starostka Filipovičová má dálší plány, kde by obec mohla využít ekologičtější přístup. Hřiště nebo přírodní amfiteátr můžou využívat zachycenou dešťovou vodu, krásný trávník před obecním úřadem také závlahu měkkou vodou ocení.

„Tornádo paradoxně přineslo i kladné věci. Naši vinaři mají vyprodáno, hodně lidí si opravilo dům,“ shrnuje rozhovor o tornádu starostka. S Hruškami spolupráce pokračuje, jsme rádi, že jsme mohli svými znalostmi a zkušenostmi přispět k návratu Hrušek do normálu.