Projektový manažer

Architekt

Autorizovaný inženýr v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Krajinář, absolvent MENDELU, odborník na fytologii lesa, projektuje a realizuje opatření krajinných opatření 10 let

Předseda spolku, posledních 10 let se věnuje dotační problematice