Lepší hospodaření s vodou v krajině. Jednoduše proti suchu ve vaší obci.

400 l

vody denně
odpaří
vzrostlý strom

75 %

spotřeby vody
v obcích může pokrýt
dešťovka

* Podle údajů ze studie NRDC

Více než

30

praktických
a jednoduše proveditelných
opatření

Generel spolku
Voda, lidé, krajina

Přehledná mapa až 30 konkrétních opatření, která mohou obce snadno realizovat, je cestou k okamžitému zlepšení klimatu v obcích a okolí.

Typy opatření
Začínáme třeba od rychlé a snadné výsadby keřů, od betonových ploch k trávníku a dál až ke krajinářským zásahům v katastru obce.

Zelené
střechy
Propustné
plochy
Remízy
Větrolamy
Retenční
nádrže

Možnosti dotací
Pomáháme obcím získat dotace a další financování k provedení opatření

Používáme zdroje
k trvalým a dlouhodobým
řešením

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

Stručný přehled důležitých dotačních titulech je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologic...

Článek

Dotace z nového rozpočtového období pro obce se zaměřením na životní prostředí

Regionální poradenská agentura uspořádala konferenci pro 80 starostů a starostek, aby představila do...

Článek

Jsme součástí zelené budoucnosti města Brna

Slavnostním podpisem projektového manažera Jarka Halamíčka se náš spolek veřejně a s velkým potěšení...

Článek

10 tipů na pomoc Zemi

Vědecké studie definitivně potvrdily, že ke stabilizaci oteplení Země je třeba konat okamžitě. Svět...

Vybraný projekt

Nahlédněte do obcí, kde se rozhodnutí poptat zpracování generelu vyplatilo.

Případová studie

Vracov

Město Vracov leží nedaleko Kyjova, žije zde téměř 4500 obyvatel. Severní část města ohraničují kopce, na jihu je v bezprostředním okolí borový les Doubrava, součást unikátní písčité oblasti zvané Moravská Sahara. Vracovský potok, hlavní vod...